work

Græsslåning og kant beskæring

Vi slår og vedligeholder Deres græsplæne og trimmer kanten.

work

Mosfjerning

Vi fjerner dit mos i græsplænen og tager affald med.

work

Blomsterbed

Vi skaber og vedligeholder din blomsterbed efter ønske og behov.

work

Hække klipning

Vi trimmer og klipper Deres hække og fjerner alt affald.

work

Beskæring af buske og træer.

Vi beskærer buske og træer efter deres ønske og fjerner alt affald.

work

Træfældning

Vi beskærer eller fælder dine træer og fjerner alt affald, eller laver det til flis.

work

Fejning og renholdelse af gård

Vi fejer og renholder din gård, fortov og parkerings arealer m.m.

work

Terrasse i sten eller hårdttræ‏

Vi designer og udføre hårdttræ terrasse efter ønske.

work

Forårs og efterårsklargøring af haven‏

Vi river visne blade i bede og græsplæne sammen m.m.

work

Plantning af hæk og andre planter‏

Vi planter nye hækplanter og laver bede med buske og blomster.

work

Anlæg af græsplæne

Vi anlægger nye græsplæner samt reparerer din gamle for evt. huller m.m.

work

Oprydning af grunden samt bortkørsel af affald‏

Trænger din grund til en kraftig oprydning klarer vi også det. Affaldet køres til AVV.

work

Pasning af grønne områder‏

Vi tilbyder at passe og vedligeholde Deres grønne områder.

work

Rensning af tagrender‏

Vi renser Deres tagrender for mos, visne blade m.m.

work

Udendørs maling af huse, plankeværk m.m.‏

Vi maler dit pudsede hus. Vi klargør dit udvendige træværk og maler det.

work

Stakit‏

Vi udarbejder og opsætter stakit efter Deres ønske.